Oferta usług Kancelarii Radcy Prawnego Paulina Łukaszyk

Quisque ac laoreet massa. Cras sagittis dui et erat laoreet viverra. In pulvinar metus ut tellus commodo, quis ultricies tortor pretium. Praesent vitae velit quis nisl fermentum efficitur. In nec libero tempus, facilisis metus et, tincidunt metus. Donec rhoncus ante nec velit tempor, ut egestas velit accumsan. Integer eu finibus turpis. Vestibulum porta in nisl ut accumsan. Fusce at pretium urna, a bibendum dui. Nunc faucibus ultricies turpis, nec egestas nisi faucibus eget. Donec dignissim rhoncus malesuada. Curabitur fringilla maximus mattis. Suspendisse non dui quis tortor interdum sollicitudin et id tellus. Etiam sed facilisis urna.

Kancelaria świadczy usługi oraz czynności prawne w poniższych obszarach

Dla Ciebie:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Alimenty – zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi
 • Uregulowanie lub wyegzekwowanie kontaktów z małoletnimi
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Rozdzielność majątkowa między małżonkami
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustanowienie opieki i kurateli

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Zachowek
 • Wydziedziczenie
 • Uznanie niegodności dziedziczenia
 • Podważenie ważności testamentu
 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu testamentu

 • Przygotowywanie i opiniowanie różnego rodzaju umów
  Negocjowanie umów
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • Roszczenia konsumenckie różnego rodzaju – niedozwolone klauzule w umowach, niezgodność towaru z informacjami
 • podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego i nieruchomości – sprzedaż, najem, dzierżawa, ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie użytkowania wieczystego, służebności, zasiedzenie
 • Prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych

 • Prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym – negocjacje z dłużnikiem
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sądowego
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nadzór nad jego przebiegiem, tj. współpraca z komornikami sądowymi oraz kontrola dokonywanych przez nich czynności

 • Sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • Mediacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą w zakresie wzajemnych roszczeń
 • Dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami pracy

Dla biznesu:

Obsługa prawna przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego obejmuje swoim zakresem między innymi:

 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów występujących w obrocie gospodarczym
 • Reprezentację przed sądami oraz organami administracji
 • Bieżącą obsługę działalności gospodarczej (przygotowywanie dokumentów korporacyjnych dla organów firm: zarządu, wspólników, obsługa zgromadzeń);
 • Spory sądowe
 • Windykację należności

Obsługę prawną przedsiębiorstw realizujemy na podstawie stałych, ryczałtowych umów o obsługę prawną oraz w drodze doraźnych konsultacji prawnych. Obsługa prawna prowadzona jest w siedzibie Państwa firmy bądź w naszej kancelarii.

Compliance w przedsiębiorstwach zapewnia zgodności działalności z normami, zaleceniami oraz stosownymi praktykami.
Wdrożenie i przestrzeganie zasad compliance w Państwa przedsiębiorstwie umożliwia min.:

 • Uniknięcie odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz karnoskarbowej
 • Minimalizację ryzyka wynikającego z niedopatrzeń oraz niedostosowania przedsiębiorstwa do zmieniających się norm prawnych
 • Zwiększenie zaufania do firmy ze strony akcjonariuszy oraz klientów
 • Uniknięcie strat wizerunkowych spowodowanych błędami prawnymi

Wsparcie w egzekwowaniu przepisów prawa pracy dla przedsiębiorstw.
Niektóre konflikty i nieporozumienia są na tyle skomplikowane, długotrwałe czy wielopoziomowe, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zasięgnięcie pomocy profesjonalistów. Czasem wystarczy wyłącznie podjęcie negocjacji, innym razem niezbędne okazuje się wejście na drogę sądową.

W przypadku sporu z organem administracji publicznej (ZUS / Urząd skarbowy) oraz konieczności złożenia stosownego odwołania od decyzji, profesjonalne wsparcie w merytorycznym rozwiązaniu sporu najczęściej okazuje się niezbędne.

Usługi kancelarii obejmują przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentacji pracowniczej, obsługi negocjacji, oraz spraw sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji (ZUS) i skarg do sądu. Chronimy interesy pracodawców opierając się na wieloletniej praktyce i doskonałej znajomości prawa.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której kontrahent nie płaci za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Wierzyciel zgłasza się do kancelarii ponieważ wie, że szybka windykacja B2B uchroni firmę przed popadnięciem w poważne długi. Kancelaria reprezentuje Przedsiębiorców z małych, średnich i dużych firm, a także światowych korporacji i spółek akcyjnych. Odzyskiwanie długów od firm prowadzimy również w imieniu mikroprzedsiębiorców, niezależnie od tego, w jakiej branży działają.

Dążymy do tego, aby zamknąć postępowanie na drodze polubownej – wówczas spłata należności odbywa się w krótkim czasie, najczęściej w całości. Decydując się na to, aby windykacja dla firm była prowadzona przez moją kancelarię, podejmujesz korzystną decyzję dla swojego przedsiębiorstwa. Posiadam 15-letnie doświadczenie w windykacji B2B na koszt dłużników. Specjalizuję się w trudnych sprawach, a odzyskiwanie długów od firm to stała część mojej pracy.

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej tzw. RODO, każdy podmiot gospodarczy ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność ochrony danych osobowych. RODO zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia właściwego, adekwatnego do ryzyka, stopnia bezpieczeństwa (art.32, ust. 1) oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 5, ust. 2).

Moja kancelaria oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia oraz koordynowania procesu ochrony danych osobowych, zgodne z aktualnym stanem prawnym, który na bieżąco monitorujemy.

Gwarantujemy dedykowane rozwiązania, zindywidualizowane do potrzeb i oczekiwań Klienta, a także dostęp do kompleksowej, stałej obsługi miesięcznej, w tym również pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Zakres działań kancelarii obejmuje przygotowywanie regulaminów zamówień publicznych, przygotowanie oraz opiniowanie istniejącej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu. Wspieramy klientów w postępowaniach opartych o Prawo zamówień publicznych.

Oferta Kancelarii

Mając na uwadze dynamiczne zmiany w regulacjach prawnych oferujemy szereg usług prawnych dla osoby fizycznej jak i dla firmy.

 • +48 694 034 421
 • kancelaria@lukaszyk.eu

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt bezpośrednio przez email, telefon lub przez formularz na stronie kontaktowej